• Tiếng Việt
  • ភាសាខ្មែរ

Dân tộc La Chí

11:37’ - 04/11/2016

Dân tộc La Chí cư trú chủ yếu ở huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang.
ÂM THANH - HÌNH ẢNH KHÁC